انواع میکروسکوپ : 1-میکروسکوپ نوری 2-میکروسکوپ الکترونی

انواع نوری : 1-آینه ای 2-برقی

انواع برقی:1-تک چشمی 2-دوچشمی

میکروسکوپ از دو کلمه لاتین که ریشه یونانی دارند گرفته شده اند.میکروس به معنای کوچک و اسکوپین به معنای دیدن است.

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

اجزای میکروسکوپ : 1-پایه 2-منبع نور (آینه-برق) 3-بدنه(دسته) 4-پیچ تنظیم کننده (ماکرو و میکرو ) 5-صفحه نگهدارنده یا لغزنده یا متحرک 6-کندانسور(تنظیم کننده نور) 7-گیره های نگهدارنده برای نگهداشتن لام و لامل 8-صفحه چرخان محل اتصال لوله هایی که به انتهای آن ها عدسی شیئی متصل است.9-لوله چشمی که به انتهای آن عدسی چشمی متصل می شود.رنگ قرمز روی عدسی های چشمی بزرگنمایی کم و زرد متوسط و آبی زیاد و سفید خیلی زیاد را نشان می دهد.