به خاطر سپردن رمزهای پیچیده کار چندان دشواری هم نیست!

سال گذشته دو محقق، تعدادی داوطلب را دور هم جمع کردند تا آزمایشی را برای پی بردن به قدرت حافظه‌ی انسان انجام دهند. در این آزمایش از افراد خواسته ‌شد تا در طول ۱۰ روز ۹۰ بار با رمز های دلخواه خود وارد یک سایت شوند. بعد از لاگین به سایت یک کد امنیتی بی‌معنی شامل ۲ کلمه یا ۴ حرف تصادفی به آن‌ها نشان داده می‌شد تا تایپ کنند. در طول آزمایش طول این کد امنیتی افزایش می‌یافت که دست آخر افراد باید ۱۲ حرف تصادفی یا ۶ کلمه‌ی نامربوط را می‌نوشتند. این کد امنیتی کمی دیرتر نشان داده می‌شد تا خود کاربران آن را قبل از اینکه نمایش داده شود به خاطر بیاورند.