خلاصه

بربر اولین نیرویی است که در سربازخانه آزاد می شود .
بربرها هیچ هدف مورد علاقه‌ای ندارند و به سادگی به نزدیک‌ترین ساختمان حمله‌ور می‌شوند.