زومبی‌ها حمله کرده‌اند. بازماندگان را هدایت کنید تا در مقابل زومبی‌ها مقاومت کنند و خانه‌ی خود را دوباره بسازند. اگر به بازی از نوع استراتژی علاقه‌مندید، این بازی را از دست ندهید. ارتش خود را بسازید و زومبی‌ها را از بین ببرید. به لیگ بازیکنان بپیوندید و در لیگ جنگ‌ها شرکت کنید.

ویژگی‌ها:
- بازی رایگان
- دارای تعداد زیاد دشمنان، قهرمانان، سلاح و...
- ساختن لیگ خود و شرکت در لیگ جنگ‌ها

دانلود
دسترسی‌ها
  • خواندن کارت حافظه
  • استفاده از حساب‌ها در دستگاه
  • یافتن حساب‌ها در دستگاه
  • خدمات پرداخت مارکت
  • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
  • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
  • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
  • دسترسی کامل به اینترنت