پدیده زیر خاکی ما دیگر یک راز نیست!

وارد گاراژ شوید تا تیتو به شما همه چیز را نشان دهد. مسابقه دهید، دریفت بکشید، سر بخورید و بپرید تا جزو برندگان بازی شوید.

توجه: این بازی برای ثبت امتیاز به اتصال مطمئن شبکه نیاز دارد.

دانلود
دسترسی‌ها
 • خواندن کارت حافظه
 • خدمات پرداخت مارکت
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • چک کردن مجوز
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه