در شکل زیر یک نوار که از 7 خانه مربع به ابعاد یک در یک می باشند تشکیل شده است . یک مکعب مربع از 6 مربع تشکیل شده . حالا شما باید با این نوار 7 مربعی یک مکب مربع بسازید.جواب در ادامه مطلب

معمای تصویری با جواب اگه هوش تجسمی داری بیا ! (1)-www.mehcom.com

معمای تصویری با جواب اگه هوش تجسمی داری بیا ! (2)-www.mehcom.com